Statybų techninė priežiūra

Įmonė „Statbusta“ teikia statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio vadovo paslaugas.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos statybos įstatymo straipsniu: „Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės“ statytojas privalo:

  1. organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą (t. y. paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą).
  2. paskelbti informaciją apie statybos pradžią, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. Šis reikalavimas netaikomas tik I grupės nesudėtingo statinio statybos atvejais.

Ypatingų, neypatingų ir II grupės nesudėtingų statinių statybai statinio statybos vadovas yra privalomas.

Statinio statybos techninį prižiūrėtoją skiria (samdo) Statytojas (užsakovas).

Statinio statybos vadovą gali skirti:

1. Rangovas:

  • jei jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria savo darbuotoją arba samdo pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdo jo pareigas;
  • jei jis yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį;

2. Statytojas (užsakovas): jeigu jis vykdo rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu;